tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: st-dom@o2.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

O Nas

 

W tegorocznej edycji programu pragniemy kontynuować działalność w oparciu o doświadczenia
i cenne uwagi seniorów uczęszczających na zajęcia, zebrane w roku 2014 kiedy to Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” przeniosło działalność ośrodka do siedziby przy ul. Banacha.

Istotą prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku jest prowadzenie działań
o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi,
a młodzieżą/dziećmi, podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych jak również pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego osobom starszym
i samotnym poprzez organizację zajęć tematycznych, integracyjnych oraz terapię zajęciową
i psychologiczną. Ośrodek będzie działał w Jordanowie od poniedziałku do piątku przez 5 dni
w tygodniu.


Obszarami integracji międzypokoleniowej będą:

- inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe;

- kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań);

- przekazywanie dziedzictwa kulturowego;

- edukacja regionalna;

- międzypokoleniowa wymiana umiejętności;

- praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów;

- działania integrujące różne grupy wiekowe;

- inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku;

- inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę

- umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych, kulinarnych);

- działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie

techniki – np. nauka obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych,

komputerów, sprzętu AGD i RTV 

- nauka języka obcego

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: st-dom@o2.pl