tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: st-dom@o2.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Piknik Integracyjny Dla Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy

 

Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy jest autorskim projektem Środowiskowego Domu Samopomocy, którego placówka mieści się
 w Jordanowie przy ulicy Banacha 1. Jest on na stałe zapisany w kalendarzu imprez dla osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Jest to impreza o zasięgu regionalnym. W miarę możliwości pieniężnych, które uzależnione są od Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, jest on organizowany co roku w miesiącu wrześniu. Ilość osób co roku się zwiększa, przeciętna liczba uczestników wynosi od 400 – 500 osób.

 

Podstawowym celem Pikniku jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych, dobra zabawa, promocja nowych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz prezentacja ich prac
 i osiągnięć. Ważnym elementem jest także uwrażliwienie  osób zamieszkujących Powiat suski na potrzebę pomocy wszystkim ludziom potrzebującym wsparcia i opieki.

Pozostałe cele to:

  • przywrócenie nadziei na życie w normalności wśród społeczeństwa,
  • dawanie wsparcia, podnoszenie własnej wartości,
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych ich opiekunów i członków rodzin,
  • przekazywanie wiedzy na temat problemów związanych z niepełnosprawnością
    i skutków, jakie wnosi ona w życie rodziny i społeczeństwa.

Poprzez organizację Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, zwracamy szczególną uwagę na potrzeby beneficjentów, do których skierowana jest oferta. Wśród najważniejszych potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania wymienić należy:

- potrzebę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- potrzebę bezpieczeństwa- w tym poczucie wspólnoty, jakie daje bycie razem osób
o podobnych problemach, potrzebę opieki i oparcia ze strony środowiska i rodziny;

- potrzebę miłości i przynależności, więzi z drugim człowiekiem, miłości, bycia kochanym
i rozumianym przez bliskich i otoczenie społeczne;

- potrzebę szacunku i uznania- w tym zaufania do siebie, poczucie własnej wartości;

- potrzebę samorealizacji – posiadania celów, spełnienia swojego potencjału, potrzeby estetyczne i poznawcze.

 

Wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji Pikniku to wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nich: Pedagodzy, Terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, psycholodzy kliniczni, certyfikowani terapeuci leczenia uzależnień, rehabilitanci, fizjoterapeuci, wolontariusze – uczniowie ze szkół, harcerze.

4 października 2003 roku podjęliśmy się zorganizowania I Pikniku Integracyjnego. Zadanie trudne tym bardziej, że patronat honorowy nad Piknikiem objęli: Pani Minister Jolanta Banach oraz Pan Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski. Patronat Medialny: TVP 3 Kraków, Radio „Plus” Kraków  i Gazeta Krakowska, ponadto Piknik poprowadziła i chętnie w nim uczestniczyła Pani Anna Dymna. Pomimo bardzo złej pogody uczestnicy doskonale się bawili i pozostali do późnych godzin popołudniowych.

W roku 2004 odbył się II Piknik Integracyjny. Patronat Honorowy przyjęli Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu PFRON, Wojewoda Małopolski i Starosta Suski. Piknik uatrakcyjniła obecność Andrzeja Sikorowskiego i grupy „Pod Budą”. Tym razem pogoda dopisała i przeszło pół tysiąca uczestników Pikniku znowu bawiło się doskonale.

W III Pikniku pod Patronatem Honorowym Wojewody Małopolskiego i Starosty Suskiego
i Medialnym jak wyżej, uczestniczyło blisko 700 osób. Imprezę naszą zaszczyciła Pani Natalia Kukulska z zespołem i Pan Krzysztof Piasecki.

Na IV i V Pikniku gościliśmy Zespół „Siwy Dym” z Rabki. Za każdym razem uczestnicy wspaniale bawili się do końca imprezy.

W VI i VII Pikniku  gościliśmy znane Kabarety „Truteń” z Zakopanego oraz „Teka” z Osielca. Imprezę prowadził DJ MiKO. W Pikniku łącznie wzięło udział blisko 700 osób.

 W VIII Pikniku zabawa przebiegała przy DJ WILLY oraz odbył się już IV Małopolski Przegląd Kabaretów Osób Niepełnosprawnych.
W IX Pikniku zabawa przebiegała przy JDC DANCE oraz odbył się już V Małopolski Przegląd Kabaretów Osób Niepełnosprawnych- przegląd scenicznych form artystycznych.
W X Pikniku zabawę prowadził Wodzirej, odbył się także pokaz motocyklistów zrzeszonych w Klubie motocyklowym RIDERS of IPA, odbył się Małopolski Przegląd scenicznych Form Artystycznych.
W XI Pikniku zabawa przebiegała przy udziale DJ Camelota, odbył się także pokaz motocyklistów zrzeszonych w Klubie motocyklowym RIDERS of IPA, przejażdżka Quadami oraz pokaz Krakowskiej Szkoły Tańca JDC DANCE. Piknik ten połączony był z Jubileuszem 15-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.
      Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” w Jordanowie jako jedyna organizacja na terenie miasta Jordanowa od 1994 roku ma wpisaną w celach statutowych opiekę i pomoc osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie. Organizowanie Pikników Integracyjnych jest jednym z ważniejszych zadań, które realizujemy      w ciągu roku. Promuje zdrowie psychiczne i uwrażliwia osoby sprawne na potrzeby osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym jest znaczny udział młodzieży w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku. Wielu spośród nich w ciągu roku pomaga nam w Środowiskowym Domu Samopomocy w opiece nad naszymi podopiecznymi.
Uczestniczące w  Piknikach poszczególne ŚDS z naszego województwa już w roku ubiegłym zapowiedziały swój udział w tegorocznej imprezie.

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: st-dom@o2.pl