tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Z czego możemy być dumni!

 

Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” w Jordanowie rozpoczęło swoją działalność 1994 roku i wówczas już utworzyło pierwszą na terenie województwa nowosądeckiego Świetlicę Socjoterapeutyczną „Nasza Dziupla”. Prowadzący zajęcia w Świetlicy często zapraszani byli do dzielenia się swoją wiedzą
i doświadczeniem w trakcie różnych konferencji, szkoleń czy spotkań gminnych komisji
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Od 2002 roku prowadzi Ośrodek Wsparcia tj. Środowiskowy Dom Samopomocy typu                    „A” i „B” dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne.

 

W latach 2006 - 20011 na zlecenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego, Stowarzyszenie nasze zorganizowało i prowadziło placówkę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego o nazwie Ognisko Wychowawcze. Wykwalifikowana, kompetentna i nade wszystko lubiana przez dzieci kadra pedagogiczna Ogniska, doskonale zdiagnozowała potrzeby swoich podopiecznych
 i potrafiła im pomagać  w bardzo często trudnych, życiowych sytuacjach.

          

W 2007 roku realizacja konkursu pn. „Prowadzenie zajęć informatycznych, artystycznych, kulturalnych i rekreacyjno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży w ramach Ogniska Wychowawczego w Makowie Podhalańskim oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla realizacji tych zajęć”.

 

Od 2008 roku na zlecenie Gminy Stryszawa, Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”
w Jordanowie uruchomiło kolejną placówkę, Ognisko Wychowawcze w Stryszawie.

 

W latach 2010 - 2011 na zlecenie Burmistrza Miasta Jordanowa Stowarzyszenie nasze zorganizowało i prowadziło placówkę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego w Jordanowie.

           

            W 2010 roku realizacja konkursu pn. „Edukacyjne i terapeutyczne działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych”

            Od 2012-2018 roku prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą- "Klubu Seniora"

 

Stowarzyszenie realizowało również zadania dotyczące:

  • Prowadzenie wczesnej interwencji oraz konsultacji w Międzygminnym Punkcie  Konsultacyjnym  Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie.
  • Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych i innych grup zawodowych (pracownicy socjalni Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, pedagodzy,  pracownicy służby zdrowia itp. ).
  • Realizacja Szkolnych Programów Profilaktycznych.
  • Organizowanie letnich obozów terapeutycznych dla dzieci  z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i niewydolnych wychowawczo.
  • Organizowanie od 2003 roku Pikników Integracyjnych dla osób niepełnosprawnych       
    z Małopolski
    .

 

Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane są we współpracy z administracją publiczną.

 

Poza tym Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM”,

w skład którego wchodzi Ośrodek Rehabilitacji.

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl