tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Kontakt

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM",
ul. Banacha 1,
34-240 Jordanów,
telefon: 18 267 47 74

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem  w życie rozporządzenia  dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Państwa o podstawowych faktach związanych z posiadaniem przez Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” określonego rodzaju Państwa danych objętych ochroną prawną. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych  poprzez stronę internetową, jest Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” z siedzibą w Jordanowie przy ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 267 47 74 reprezentowane Zarząd Stowarzyszenia. Jesteśmy wpisani do KRS pod nr 0000004735 i posługujemy się NIP 735 10 13 210.
Wysłanie zapytania drogą internetową, poprzez zamieszony na stronie formularz kontaktowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Posiadane przez nas dane osobowe to: adres e-mail, imię, nazwisko.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi i udzielenia Państwu wyczerpujących informacji przez Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” na zadane poprzez zakładkę formularza kontaktowego zapytanie, czy prośbę  o informacje dotyczące spraw będących podstawą działalności Stowarzyszenia i poszczególnych, prowadzonych przez niego placówek.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność odpowiedzi na zadane pytanie drogą mailową.
 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. Żądanie  jest możliwe w każdej chwili, poprzez przesłanie informacji o tym fakcie na adres biuro@stdom.pl
 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem, a dostawca usługi hostingu zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami prawa.
Gdyby uznał Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 Dane będą przetwarzane bezterminowo, do czasu wyrażenia żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy.

 

 

 

 
Imię i Nazwisko
E-mail*
Wiadomość*

Mapa dojazdu

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl