tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: biuro@stdom.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI "DOM"
 

Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” w Jordanowie rozpoczęło swoją działalność 1994 roku pod kierownictwem mgr. Pana Zbigniewa Koleckiego. Stowarzyszenie jest organizacją niedochodową. Wszelkie dofinansowania do poszczególnych zadań statutowych pochodzą najczęściej z wniosków grantowych adresowanych do samorządów bądź instytucji, na rzecz których prowadzimy działalność. Co roku podejmujemy starania o dofinansowanie naszych projektów. Pozyskane środki zawsze bardzo rzeczowo i oszczędnie wydatkujemy oraz składamy z ich wykorzystania terminowe i szczegółowe sprawozdanie. To powoduje, że od wielu lat cieszymy się zaufaniem wielu gmin, organizacji i instytucji, które nas finansowo wspierają zlecając naszej organizacji różne zadania. W każdej chwili możemy liczyć, także na pomoc ze strony sponsorów, którzy nigdy nie odmawiają wsparcia finansowego i rzeczowego.

Podczas swojego działania Stowarzyszenie utworzyło wiele placówek tj.

 • Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasza Dziupla”;

 • Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą

 • Ognisko Wychowawcze w Makowie Podhalańskim;

 • Ośrodek Psychoterapii w Rabce-Zdrój

 • Poradnia Leczenia Uzależnień.

 

Stowarzyszenie stworzyło, także placówki, które funkcjonują do dziś:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy;
 • Placówka Wsparcia Dziennego w Jordanowie;
 • Ognisko Wychowawcze w Stryszawie;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOM".

 

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” jest prężnie działającą instytucją, dlatego poza utworzonymi placówki, realizuje także różnego rodzaju programy:

 • Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Jordanowa;
 • Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom z miasta Jordanowa;
 • Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom z terenu Gminy Jordanów.

 

 

 

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: biuro@stdom.pl