tel. 18 26 74 774   fax. 18 26 74 802    e-mail: st-dom@o2.pl

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci

Paulo Coelho

Nasza działalność:

 

 

 

 

 

Aktualności

<< <  Strona 49 z 51  > >>

2014.06.05
Miesiąc maj obfitował w różnego rodzaju „kulturalne imprezy”, które dały naszym podopiecznym szansę ujawnienia swych ukrytych zdolności i możliwości. Dzięki organizowanej przez OREW Juszczyn w Zawoi imprezie pod nazwą „Zatańcz ze mna” podopieczni mogli uraczyć zgromadzonych widzów zabawnym popisem tanecznym    w rytmie „Choco choco chocolade”. Siódme poty wylewane na treningach w Ośrodku nie poszły na marne – sędziowie ocenili nasz występ na same „piątki”. Widzowie nie szczędzili braw. 
Kolejną możliwością pokazania, tym razem umiejętności aktorskich przez naszych podopiecznych, okazała się „Karuzela Twórczości” organizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Zembrzyce w tym roku pod nazwą „ Mój bajkowy świat”. Na deskach tamtejszej sceny przedstawiona została - ćwiczona zapamiętale przez grupę teatralną „Doma(k)torzy” sztuka „Casting na żonę”. I tym razem nasi podopieczni stanęli na wysokości zadania! Sztuka ta z wielkim powodzeniem przedstawiona została również nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, w Szkole Specjalnej w Makowie Podhalańskim, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez panią dyrektor. Nasi podopieczni odnieśli tam prawdziwy sukces, publiczność była zachwycona    i rozbawiona do łez! 
2014.04.11
2014.02.20
Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM" zgodnie z Programem Współpracy Miasta Jordanowa z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014 na zlecenie Burmistrza Miasta Jordanów realizuje następujące zadania:
 
1. Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym odi innych środków psychoaktywnych i ich rodzinom z terenu Miasta Jordanów w okresie od 31.01.2014 do 31.12.2014
 
- prowadzenie terapii indywidualnej  i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych,
- dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną,
- tworzenie grup samopomocowych,
- udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli
- udzielanie porad w zakresie problemów uzależnień i przemocy,
 
2) Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu Miasta Jordanów w okresie od 03.02.2014 do 31.12.2014
 
- udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- pomoc psychologicza w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie i innymi problemami rodzinnymi
- indywidualny kontakt z osobą doświadczającą przemocy mający na celu wsparcie i edukację  o zjawisku przemocy
- inicjowanie grup samopomocowych dla osób doświadczających bądź zagrożonych przemocą.
- motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 
Grupą docelową naszego projektu są osoby z terenu Miasta Jordanów, doznające przemocy w rodzinie lub stosujące przemoc w rodzinie.Osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych  i ich rodziny. Pomoc udzielana jest każdej osobie, która zgłosi się do pradani, również osobom nieposiadającym aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Informacje na temat programu udzielane są w
Stowarzyszeniu Trzeźwości „Dom” w Jordanowie
ul. Banacha 1,
tel. 26 74 774, 18 26 74 802
 
lub
 
NZOZ ,,DOM’’ Ośrodku Psychoterapii ( Szpitalik I piętro)
ul. Piłsudskiego 79
tel. 18 26 75 205 
 
Rejestracja pacjentów:
pn 11-16, wt 11-16, cz 11-16
 
 
 
 

Najnowsze zdjęcia

Stowarzyszenie Trzeźwości "DOM", ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 74 774, fax. 18 26 74 802, e-mail: st-dom@o2.pl